fbpx

Указания за предоставяне на статии в блога Медиа Вива

 1. Първоначално представете поне 3 идеи за статии и подходящи образци.
 2. Статията трябва да бъде уникална и да съдържа поне 1000 думи, добре илюстрирана и форматирана във формат Word или Google docs.
 3. Ако е инфографика – да съдържа поне 300 – 500 думи.
 4. Статиите трябва да се придържат към основния принцип на маркетинга на съдържание –  да не продават, а да демонстрират знания и стойност.
 5. Статиите не трябва да са самореклама, (освен ако не са платени).
 6. Статиите трябва да имат позитивно намерение, без груб език и без позоваване на имена в негативен смисъл.
 7. Всички статии трябва да бъдат оригинални, което значи:
  1. Да не са публикувани никъде преди, нито части от тях. Ако има включени части, те трябва да са цитирани и с посочен източник.
  2. Трябва да изразяват полезна гледна точка.
 8. Всички източници трябва да са атрибутирани и с хипервръзки.
 9. Включените изображения трябва да са с подходящи авторски права и атрибутирани.
 10. Избягвайте повторения, дълги и сложни изречения, клишета. Използвайте правилна пунктуация.
 11. Ние няма да редактираме или форматираме вашата статия. Ако не е добре написана, няма да я публикуваме.
 12. Докато все пак си запазваме правото да редактираме, разместим или съкратим някои части от вашата статия, ще поискаме вашето одобрение, преди да я публикуваме.
 13. Въпреки че ще направим някои редакции, имайте предвид, че времето ни е ограничено и ако изисква много работа от наша страна, вероятно ще ви я върнем.
 14. Биография и връзки ще бъдат публикувани в края на статията. Връзки могат да бъдат включени и в тялото на статията.
 15. Ние ще направим подходящо вътрешно свързване също.

Изптратете предложенията на pr[@]mediaviva.net. Ще се радваме да ги видим!

Pin It on Pinterest