fbpx

политика, срокове и условия за работа

Политика, срокове и условия за копирайтинг и съдържание

Политика за срокове на доставка на копирайтинг и съдържание

Моля, използвайте тази таблица, за да определите времето за изпълнение. Не можем да започнем да пишем, докато поръчката не бъде подадена и чрез предоставените от нас формуляри за подаване на информация не се предостави достатъчно информация. Може да има въпроси към вас, ако нещо не е ясно, което може да доведе до забавяне. Свържете се с нас за големи проекти или по-бързи срокове. Можем да поемем повечето проекти, стига сроковете да не са неразумни.

Нашите гаранции

Гаранция за удовлетворение.

Ние сме отдадени на предоставянето на висококачествено съдържание и вярваме в честността и комуникацията. Като копирайтинг и маркетингова агенция, основана на високи стандарти, нашата мисия е да ги поддържаме. (Вижте нашите ценности.) Ние работим усилено, за да гарантираме, че съдържанието ви ще ви хареса и дори ще го преработваме / пренаписваме, ако е необходимо (вижте нашата политика за преразглеждане).

Авторско право.

Вие притежавате изцяло авторските права след завършване на работата. Ние не изискваме права за публикуване и не препродаваме съдържанието ви на никого.

Оригинално съдържание.

Медиа Вива гарантира, че цялото съдържание, закупено от нашите клиенти, е 100% оригинално. Използваме Copyscape премиум търсене за всяка страница, за да гарантираме 100% оригиналност и имаме политика на нулева толерантност към нашите автори, когато става въпрос за плагиатство. Единствените изключения могат да включват политическа, правна или техническа терминология и формулировки, които биха опорочили изявлението, ако не се използват в точната последователност. Във всеки такъв възникнал случай, ще го обсъдим с вас.

Политика за преработка, връщане и възстановяване

Безплатни преработки, ревизии и редакции

Знаем, че може да отнеме време, за да напаснем стила си. Ето защо ние ще преразгледаме съдържанието ви безплатно до два пъти в рамките на 14 дни от доставянето на поръчката ви. След като поръчката ви бъде одобрена ръчно от вас, безплатните ревизии няма да бъдат разрешени. Ревизиите са ограничени до рамките на информацията, предоставена първоначално във формуляра за въвеждане. Ако необходимостта от преразглеждане се дължи на липса на информация или дезинформация, предоставена от клиента, ние не можем да направим безплатна ревизия.
Моля, изчакайте поне 48 часа за всяка ревизия.

 

Платени ревизии

Ако се изисква преразглеждане извън нашия 14-дневен прозорец или поради добавяне на нова информация, трябва да се заплати минимум 15% такса за ревизия, преди да започнем работа. Таксата за преразглеждане не включва допълнителен брой думи (извън първоначално платеното). Ако имате нужда да добавим съдържание, ние ще го направим. Просто се свържете с нас за да ви изпратим линк с количка по поръчка, за да направите поръчката си.

Политика за възстановяване

Възстановявания на суми не се предоставят. Ако не сте доволни от съдържанието, което получавате от Медиа Вива, уведомете ни веднага, за да можем да го преразгледаме. Ако не сме в състояние да отговорим на вашите очаквания дори след преразглеждане, кредитът по сметката ви може да бъде възстановен, като разглеждаме всеки отделен случай.

Кредитът по сметката ще бъде възстановен по вашата сметка в Медиа Вива и вие ще можете да използвате сумата за да направите поръчка за друга услуга или продукт.

Върнатият кредит по сметка изтича 14 дни след прилагането му. Всяко искане за кредит за сметка няма да бъде разрешено без възможност за ревизия на съдържанието. В много случаи е необходима единствено ревизия и преработка на съдържанието, за да стане то съотвестващо на изискванията.

Депозитна политика

Не се предоставят възстановявания за суми, депозирани по сметка (клиентски портфейл). Депозитите изтичат в рамките на 60 дни.

Политика за поръчки

Изоставени поръчки

Ваша е отговорността да предоставите достатъчно информация за вашата поръчка, след като тя е била направена, с помощта на предоставения формуляр за въвеждане (освен ако не са направени други споразумения). Всички поръчки без входни детайли могат да бъдат анулирани след 30 дни, ако не можем да се свържем с вас чрез коментари в профила ви или по имейл. Ако сте заплатили за поръчката, паритееви бъдат върнати.

Промени в поръчката ви

Веднъж започната поръчка ви, целият ни екип се организра бързо, за да започне поръчката и да поддържа ефективна и навременна процедура. Промени в която и да е поръчка няма да бъдат разрешени, след като проектът бъде възложен или стартиран от нашия автор и / или са минали повече от 24 часа. Това включва (но не се ограничава до) поставяне на поръчката в режим на задържане, пренасочване / промяна на съдържанието или темата и предоставяне на допълнителна информация.

Одобрение от клиента

Клиентът е отговорен за валидното одобрение на поръчаната работа (т.е. копиране, дизайн, фотография, набор и други услуги), необходими за завършване на работата. Одобрението на работата трябва да се извърши в рамките на 14 дни. Клиентското одобрение на съдържанието в рамките на 14 дни от получаването му може да бъде под формата на писмен имейл, телефонен разговор или съобщение в чат. След 14 дни, ако съдържанието не е одобрено от клиента, то ще бъде автоматично одобрено от нашата система. При приемане и одобрение на работата, клиентът поема отговорност за всички други процеси, в които се използва тази работа. Медиа Вива не носи отговорност за грешки, възникнали в съдържанието, след като са били одобрени от клиента или от нашата система.

Политика за поверителност на авторите

Поверителност на авторите

Може да ни отнеме седмици и месеци да намерим нашите автори. Тестваме десетки кандидати, за да намерим само един автор, който отговаря на нашите стандарти.
Всеки един от членовете на нашия екип (автори, дизайнери) подписва Договор за неразкриване на информация преди да вземе всеки един проект. Това защитава собствената информация на клиентите и информацията на клиентите на нашите клиенти – агенции. С удоволствие ще подпишем вашия Договор за неразкриване на информация, ако е необходимо.
Клиентите нямат право по никое време да получават лична информация за контакт с писателя, включително, но не само, личен обмен на електронна поща, пълно име и т.н. Единственото изключение от това е чрез директно интервю между клиент и писател, с политиката, че не може директно да се свързват с авторите без разрешението на Медиа Вива.

Одобрение от клиента

Одобрение от клиента

Клиентът е отговорен за валидното одобрение на поръчаната работа (т.е. копиране, дизайн, фотография, набор и други услуги), необходими за завършване на работата. Одобрението на работата трябва да се извърши в рамките на 14 дни. Клиентското одобрение на съдържанието в рамките на 14 дни от получаването му може да бъде под формата на писмен имейл, телефонен разговор или съобщение в чат. След 14 дни, ако съдържанието не е одобрено от клиента, то ще бъде автоматично одобрено от нашата система. При приемане и одобрение на работата, клиентът поема отговорност за всички други процеси, в които се използва тази работа. Медиа Вива не носи отговорност за грешки, възникнали в съдържанието, след като са били одобрени от клиента или от нашата система.

Анулиране

Ако проектът бъде анулиран (устно или писмено) от клиента, няма да бъдат възстановявани средства. Възможно е да се предложи частично кредитиране на сметката, в зависимост от това колко работа или време за управление вече са били включени в проекта.
Право на отказ от проект

Отказ от проект

Медиа Вива си запазва правото да откаже всяка поръчка или проект с или без предоставяне на причина. Видовете съдържание, които няма да пишем, включват, но не се ограничават до оригинални академични трудове за студенти, съдържание, което нарушава нашите морални или етични стандарти, съдържание с незаконни или злонамерени намерения, съдържание, което кара нашите писатели да се чувстват неудобно.

Плащания и вземания

Политика за плащания.

Медиа Вива изисква авансово плащане за всеки проект. Работата няма да започне, докато поръчката не бъде направена и плащането не бъде обработено.

Бонуси.

Всеки бонус, който клиентът по желание изпрати, може да бъде изпратен на екипа с обичайните плащания и ще бъде разделен като такъв: 25% за бизнеса (редактори, мениджмънт и т.н.) и 75% за автора.

Google DMCA и Оттеглено плащане.

Медиа Вива изисква авансово плащане на пълната стойност на съдържанието от всички клиенти по всички проекти. Работата ще започне след получаване на плащането. Ако по някое време плащането бъде оттеглено (искания за кредитни карти и т.н.), си запазваме правото да подадем оплакване.

Google приема оплакванията за откраднати материали и авторски права много сериозно. Без пълно заплащане на Медиа Вива, клиентът е отговорен за съхраняването на съдържание, което не му принадлежи.

Политика, срокове и условия за изработка на уеб сайтове и онлайн магазини

Какво трябва да предоставите преди да започнем работа?
  • Трябва да предоставите попълнен формуляр или в разговор с вас да го попълним. Там се изясняват целите, които си поставяте с вашия уебсайт, какви страници ще има, как трябва да бъде структурирана информацията и други неща.
  • Текстовете, изображенията и фотографиите, които искате да сложим. Ако нямате текстове или имат нужда от голямо пренаписване или обработка, можем да помогнем в това срещу допълнително заплащане. Малки промени и преструктуриране на текстовете са включени в цената. Малки редакции на изображенията като изрязване и преоразмеряване са включени в цената. Ако нямате подходящи снимки, може да организираме фотосесия – персонална или продуктова.
  • Подписан договор за работата, която ще свършим.
  • Авансово плащане в размер на 50 % от договорената сума.
  • Всички необходими данни за вашата фирма и използвани услуги, например платежни услуги или доставчици. Не можем да започнем да работим без това.
Добавяне на допълнителни услуги, страници и модули и включена първоначална поддръжка от един месец, и допълнителна поддръжка срещу заплащане.
  • Възможно е допълнително включване на страници, модули и допълнителни услуги. Цената зависи от вида и обема на услугата и ще бъде предмет на оферта и споразумение.
  • За ориентир – цената на допълнителна страница е между 20 и 45 лева, цената на инсталиране и настройка на модул – между 20 и 50 лева плюс цената на модула, ако е платен.
  • Имайте предвид, че много неща са включени и трябва само да попитате, за да ги настроим според вашите потребности. Настройката, изпробването и тестването са включени в първоначалната поддръжка от един месец. Само трябва да попитате. След това се извършват срещу заплащане 45 лева на час.
  • Включената безплатна поддръжка не включва промени в дизайна и текстовете, а само във функционалността на уебсйта и електронния магазин и функционирането им.
Политика за срокове на доставка.

Времето за изпълнение е според това, какво е договорено и според договора, който ще подпишем, след като ви изпратим оферта. За малки проекти и уебсайтове, срокът е около 10 работни дни. Не можем да започнем да работим, докато поръчката не бъде подадена и чрез предоставените от нас формуляри за подаване на информация не се предостави достатъчно информация. Може да има въпроси към вас, ако нещо не е ясно, което може да доведе до забавяне. Свържете се с нас за големи проекти или по-бързи срокове. Като голям екип ние можем да приемем повечето проекти, стига да не са неразумни.

Нашите гаранции

Гаранция за удовлетворение.

Ние сме отдадени на предоставянето на висококачествена услуга и вярваме в честността и комуникацията. Като дигитална и маркетингова агенция, основана на високи стандарти, нашата мисия е да ги поддържаме. (Вижте нашите ценности.) Ние работим усилено, за да гарантираме, че работата ви ще ви хареса и дори ще я преработваме / пренаписваме, ако е необходимо (вижте нашата политика за преразглеждане).

Авторско право.

Вие притежавате изцяло авторските права след завършване на работата. Ние не изискваме права за публикуване и не препродаваме съдържанието ви на никого.

Оригинално съдържание.

Линеа Дизайн гарантира, че цялото съдържание, създадено и заплатено от нашите клиенти, е 100% оригинално. Единствените изключения могат да включват политическа, правна или техническа терминология и формулировки, които биха опорочили изявлението, ако не се използват в точната последователност. Във всеки такъв възникнал случай, ще го обсъдим с вас. За предоставено от клиента съдържание, Линеа Дизайн не носи отговорност.

Политика за преработка, връщане и възстановяване

Безплатни преработки, ревизии и редакции

Знаем, че може да отнеме време, за да напаснем стила и изискванията си. Ето защо ние ще преразгледаме работата ви безплатно до два пъти в рамките на 14 дни от доставянето на поръчката ви. След като поръчката ви бъде одобрена ръчно от вас или автоматично одобрена в нашата система, безплатните ревизии няма да бъдат разрешени. Ревизиите са ограничени до рамките на информацията, предоставена първоначално във формуляра за въвеждане. Ако необходимостта от преразглеждане се дължи на липса на информация или дезинформация, предоставена от клиента, ние не можем да направим безплатна ревизия.
Моля, изчакайте поне 48 часа за всяка ревизия.

Платени ревизии

Ако се изисква преразглеждане извън нашия 14-дневен прозорец или поради добавяне на нова информация, трябва да се заплати минимум 15% такса за ревизия, преди да започнем работа. Таксата за преразглеждане не включва допълнителен брой страници, текстове или промяна в дизайна (извън първоначално платеното). Ако имате нужда да добавим нещо, ние ще го направим. Просто се свържете с нас, за да ви изпратим линк за плащане, за да направите поръчката си.

Политика за възстановяване

Възстановявания на суми не се предоставят. Ако не сте доволни от услугата, която получавате от Медиа Вива, уведомете ни веднага, за да можем да я преразгледаме. Ако не сме в състояние да отговорим на вашите очаквания дори след преразглеждане, кредитът по сметката ви може да бъде възстановен, като разглеждаме всеки отделен случай индивидуално.

Кредитът по сметката ще бъде възстановен по вашата сметка.

Всяко искане за кредит на сметка няма да бъде разрешено без възможност за ревизия на услугата. В много случаи е необходима единствено ревизия и преработка на услугата, за да стане тя съотвестваща на изискванията.

Политика за поръчки

Изоставени поръчки

Ваша е отговорността да предоставите достатъчно информация за вашата поръчка, след като тя е била направена, с помощта на предоставения формуляр за въвеждане (освен ако не са направени други споразумения). Всички поръчки без входни формуляри могат да бъдат анулирани след 30 дни, ако не можем да се свържем с вас чрез коментари в профила ви или по имейл. Сумата, заплатена по поръчката ви ще бъде върната.

Промени в поръчката ви

Веднъж започната поръчка ви, целият ни екип се организира бързо, за да започне поръчката и да поддържа ефективна и навременна процедура. Промени в която и да е поръчка няма да бъдат разрешени, след като проектът бъде възложен или стартиран от нашия екип и / или са минали повече от 24 часа. Това включва (но не се ограничава до) поставяне на поръчката в режим на задържане, пренасочване / промяна на съдържанието или темата и предоставяне на допълнителна информация.

Одобрение от клиента

Клиентът е отговорен за валидното одобрение на поръчаната работа (т.е. текстове, материали, фотография, набор и други услуги), необходими за завършване на работата. Одобрението на работата трябва да се извърши в рамките на 14 дни. Клиентското одобрение на съдържанието в рамките на 14 дни от получаването му може да бъде под формата на писмен имейл, телефонен разговор или съобщение в чат. След 14 дни, ако съдържанието не е одобрено от клиента, то ще бъде автоматично одобрено от нашата система. При приемане и одобрение на работата, клиентът поема отговорност за всички други процеси, в които се използва тази работа. Медиа Вива не носи отговорност за грешки, възникнали в съдържанието, след като са били одобрени от клиента или от нашата система.

Политика за поверителност на сътрудниците

Поверителност на сътрудниците

Може да ни отнеме седмици и месеци да намерим нашите автори и сътрудници. Тестваме стотици кандидати, за да намерим само един, който отговаря на нашите стандарти.
Всеки един от членовете на нашия екип (писатели, стратези, дизайнери) подписва Договор за неразкриване на информация преди да вземе всеки един проект. Това защитава собствената информация на клиентите и информацията на клиентите на нашите клиенти. С удоволствие ще подпишем вашия Договор за неразкриване на информация, ако е необходимо.
Клиентите нямат право по никое време да получават лична информация за контакт със сътрудниците, включително, но не само, личен обмен на електронна поща, пълно име и т.н. Единственото изключение от това е чрез директно интервю между клиент и сътрудник, с политиката, че не може директно да се свързват с авторите без разрешението на Медиа Вива.

Одобрение от клиента

Одобрение от клиента

Клиентът е отговорен за валидното одобрение на поръчаната работа (т.е. текстове, дизайн, фотография, набор, добавки и настройки и други услуги), необходими за завършване на работата. Одобрението на работата трябва да се извърши в рамките на 14 дни. Клиентското одобрение на работата в рамките на 14 дни от получаването и може да бъде под формата на писмен имейл, телефонен разговор или съобщение в чат. След 14 дни, ако работата не е одобрено от клиента, тя ще бъде автоматично одобрена от нашата система. При приемане и одобрение на работата, клиентът поема отговорност за всички други процеси, в които се използва тази работа. Медиа Вива не носи отговорност за грешки, възникнали в резултат на работата, след като са били одобрени от клиента или от нашата система.

Анулиране

Ако проектът бъде анулиран (устно или писмено) от клиента, няма да бъдат възстановявани средства. Възможно е да се предложи частично кредитиране на сметката, в зависимост от това колко работа или време за управление вече са били включени в проекта.
Право на отказ от проект

Отказ от проект

Медиа Вива си запазва правото да откаже всяка поръчка или проект с или без предоставяне на причина. Видовете съдържание и поръчки, които няма да изпълним, включват, но не се ограничават до оригинални академични трудове за студенти, съдържание, което нарушава нашите морални или етични стандарти, съдържание с незаконни или злонамерени намерения, съдържание, което кара нашите сътрудници да се чувстват неудобно.

Плащания и вземания

Политика за плащания.

Медиа Вива изисква авансово плащане в размер на 50% от стойността на поръчката за всеки проект. Работата няма да започне, докато поръчката не бъде направена, първоначалната информация получена в цялост и плащането не бъде обработено.

Бонуси.

Всеки бонус, който клиентът по желание изпрати, може да бъде изпратен на екипа с обичайните плащания и ще бъде разделен като такъв: 25% за бизнеса (редактори, мениджмънт и т.н.) и 75% за сътрудниците.

Google DMCA и Оттеглено плащане.

Медиа Вива изисква плащане на пълната стойност на свършената работа и съдържанието от всички клиенти по всички проекти. Работата ще започне след получаване на авансовото плащане. Веднага след като поръчката бъде предадена, се дължи и остатъкът по плащането. Ако по някое време плащането бъде оттеглено (искания за кредитни карти и т.н.), си запазваме правото да подадем оплакване.

Google приема оплакванията за откраднати материали и авторски права много сериозно. Без пълно заплащане на Медиа Вива, клиентът е отговорен за съхраняването на съдържание, което не му принадлежи.

Общи условия и политика за сигурност

Общи условия за използване на сайта mediaviva.net, блог и помощна страница на mediaviva.net

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни за търговски партньори и кандидати за работа (Privacy notice)

Политика за разрешаване на спорове относно използването на услугите на mediaviva.net

Pin It on Pinterest

Share This