fbpx

Регистрация на НПО (Фондация / Сдружение)

Как се регистрира Сдружение или Фондация (НПО, ЮЛНЦ)?

Регистрирайте вашето НПО, избегнете бюрокрацията, осъществете идеите си и получете финасиране.

 

  1. Поръчайте регистрация на НПО чрез бутона по-долу и попълнете онлайн въпросник с данни за вашето НПО.
  2. Ще подготвим документите за регистрация на НПО и ще ги изпратим по имейл.
  3. Учредителят или учредителите трябва да посетят банка и нотариус.
  4. Ще подпишете документите и ще ни ги изпратите снимани или сканирани по имейл.
  5. Ще регистрираме организацията в Търговския регистър в срок от една седмица.
Категория:

Описание

Каква е най-подходящата форма за регистрация на НПО?

В Република България законът определя два вида организации с нестопанска цел – сдружения и фондации. Наричат се още НПО (неправителствени организации) или ЮЛНЦ ( Юридически лица с нестопанска цел). Основната разлика между тях е, че сдруженията имат членове. Те образуват общо събрание. Фондациите нямат членове, а само управителни органи – управител или управителен съвет.

И сдруженията, и фондациите могат да осъществяват дейност в частна или обществена полза. Дейност в обществена полза е тази, от която се ползват неограничен кръг лица, например фондация, която има за цел подобряване на семействата на деца с аутизъм. Дейността в частна полза е тази, интерес от която имат тесен кръг определени лица, например танцов клуб.

По-долу има някои съвети кой вид НПО е най-подходящо за вашата дейност и цели.

Искате ли сам да уредите и управлявате своето НПО?

Тогава трябва да направите регистрация на НПО в частна полза. Ако ли искате да е НПО в обществена полза – тогава в органа за управление на фондацията трябва да посочите освен вас, още две лица – общо трима души.

Искате ли масовост и повече хора да се ангажират с дейностите на организацията?

В този случай трябва да регистрирате сдружение – членовете на сдружението могат да бъдат много по-активни в неговата дейност.

Търсите ли по-малко бюрокрация?

Тогава трябва да регистрирате сдружение – няма нужда да посещавате банка и нотариус. Но пък трябва да намерите съмишленици – ще са ви нужни поне още 6 човека.

Търсите ли външно финансиране и грантове за вашето НПО?

Тогава трябва да направите регистрация на НПО в обществена полза. Даренията към НПО в обществена полза се ползват с данъчни облекчения, поради това те о-често получават финансиране.

Регистрация на НПО в частна или в обществена полза?

Промяната от обществена в частна полза сеивършва с промяна на обстоятелства и се обявява в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ. Но обратното не е възможно.

Източник: https://www.ngobg.info/bg/legislation.html

Каква е разликата между фондация и сдружение?

Сдружението има членове и се учредява от поне три лица. Фондацията няма членове и може да бъде учредена и от едно лице. Когато се регистрира фондация се извършва учредително дарение, което представлява внасяне на дарението в учредителна сметка. Фондацията има и по-сложна управленска структура. И двете форми са удачни за развиване на нестопанска дейност. Сдружението е по-подходящо , когато организацията ще се финансира от своите членове чрез членски внос.

Каква е разликата между регистрация на НПО в частна и в обществена полза?

Контролният режим при организации в частна полза е по-лек и разходите са по-ниски. Първоначалната регистрация става по-бързо и с по-малко изисквания. НПО в обществена полза трябва да води счетоводство като при търговско дружество (фирма). Експерт-счетоводител осчетоводява разплащателните документи и накрая на годината се подава ГФО и отчет в НСИ. Всяка година се представя подробен отчет за дейността на НПО: какви средства са постъпили, от кого и за какво. Този отчет се подава в Министерство на правосъдието и след това се публикува в публичен регистър.

Може ли НПО да се преобразува от частна в обществена полза?

Да, може във всеки един момент. Нужно е да се направи промяна в устава и още няколко документа и най-вече: Трябва да има 7 лица във върховния орган (общото събрание) за сдружения и 3 лица за фондации. Отнема около 2 седмици.

А обратното – от обществена да се преобразува в частна полза?

Не, законът не позволява. Възможността е ликвидация (закриване) на НПО в обществена полза и регистрация на ново НПО в частна полза.

НПО в частна полза може ли да кандидатства за финансиране по проекти?

Да. Всеки донор определя изискванията, на които трябва да отговарят кандидатите. Някои имат изискване за дейност в обществена полза заради по-силния контрол. Други обаче не изискват такава. Ако се появи подобна възможност, преобразуването отнема около две седмици.

СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМАТА AD GRANTS НА GOOGLE.

Какви са предимствата да използвате нашите услуги за регистрация на НПО – фондация или сдружение?

  1. Ще получите индивидуално изработен комплект документи за вашето НПО.
  2. Ще спестите вашето време.
  3. Ще получите персонално внимание и отговори на въпросите ви.
  4. Ще получите допълнителни услуги и възможности на преференциални цени.
"Медиа Вива" Гаранции за качество

Проверете дали избраното от вас име за фондация или сдружение е свободно в Търговския регистър

Имената на организациите в Република България трябва да бъдат уникални. Неизпълнението на това условие е най-често срещаната причина за отказ, когато регистрирате юридическо лице с нестопанска цел.

Консултанти

Екип от специалисти

Стойка Стефанова
Стойка Стефанова

Основател & Управител

Имате ли въпроси?

Тук сме, за да бъдем полезни.

Tel.: 0876 682 176 Email: info@mediaviva.net

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Регистрация на НПО (Фондация / Сдружение)“

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Pin It on Pinterest

Share This