Трябва да ни изпратите по имейл, подписани и снимани, или сканирани, всичи документи. Работим с клиенти от цялата страна. Веднага ще регистрираме фирмата в Търговския регистър. Процедурата трае до 3 дни.